Pionieren is een beweging om nieuwe vormen van geloof en zingeving te ontdekken. Het is een samenwerking van lokale en landelijke kerk en een pioniersteam. Aan deze samenwerking komt per 1 februari een einde. Of en hoe het pionieren in de toekomst in de regio van Berkelland vorm en subsidie krijgt, is vooralsnog niet bekend. Wij danken allen die betrokken zijn geweest in de afgelopen jaren en wensen jullie alle geluk en zegen toe!